شرح مختصر از زندگی نامه شهید

عبد غراوی در سال 1310 در بستان به دنیا آمد . از کودکی او اطلاعات چندانی در دست نیست .

ساده و خوش اخلاق بود و اطرافیانش از بودن در کنارش لذت می بردند . علاقه بسیار زیادی به فرزندان خود داشت . با این که چندید دختر داشت ، وقتی خبر تولد دختر بعدی اش را به او می دادند ، خدا را شکر می کرد و همیشه این جمله را تکرار می کرد که رزقش را هم با خودش آورده است .

هر موقع که از محل کار برمی گشت فرزندانش را در آغوش می گرفت. دخترش می گوید : مادرم به مشهد رفته بود و نذر کرده بود که اگر برایش پسری بدنیا بیاید اسمش را محمد بگذارد ، بعد از مدتی که محمد به دنیا آمد به پدرم گفت نذر کرده اگر فرزندم پسر باشد قربانی ( گوسفند ) بدهیم .پدرم با شنیدن این حرف دو قربانی آورد ، یکی نذر امام رضا ( ع ) و دیگری برای تشکر از خدا .

سر انجام بر اثر بمباران هوایی دشمن به شهادت رسید .


پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل