شرح مختصر از زندگی نامه شهید

یوسفعلی پیروزان سال 1333 در یکی از روستاهای دزفول و در خانواده ای مؤمن متولد شد. اطلاعاتی از دوران کودکی او در دسترس نیست.

سال 1350 ازدواج کرد و زندگی ساده اش را شروع نمود.حاصل این پیوند دو پسر و سه دختر بود.

اخلاق پیروزان با خانواده و دوست و آشنا بسیار خوب بود. در دوران اوج گیری انقلاب اسلامی به تظاهرات و راهپیمایی ها می رفت و همراه با مردم در مبارزات شرکت داشت. در کمک و یاری به نیازمندان پیش قدم بود و به صلۀ رحم اهمیت زیادی می داد.

مدت زیادی از شروع جنگ نگذشته بود که خانواده و زندگی را رها کرد و سراسیمه عازم جبهه شد. بارها به صورت داوطلبانه به جبهه ها اعزام شد ودر چند عملیات نیز شرکت داشت تا این که سرانجام در سال 1361 در عملیات والفجر مقدماتی به شهادت رسید.

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل