شرح مختصر از زندگی نامه شهید

عبدالصاحب مشرف سال 1323 در اهواز و در یک خانوادۀ مذهبی به دنیا آمد. پدرش از شیوخ و شعرای اهل بیت بود و اشعار زیادی به زبان عربی داشت.

در جوانی با دختر عمویش ازدواج کرد که ثمرۀ این ازدواج دو فرزند بود.

بعد از ازدواج در سازمان آب و برق خوزستان مشغول به کار شد.

شخصیتی متعهد به مسائل دینی و مذهبی داشت. حسن خلق و مردم داریش بین دوستان و آشنایان زبان زد بود و همه از معرفت و خوش رویی او تعریف می کردند. سرانجام بعد از حدود چهارسال فعالیت و خدمت صادقانه در بمباران هوایی به درجۀ رفیع شهادت نائل شد. 

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل