شرح مختصر از زندگی نامه شهید

عبدالرضا چلداوی اردیبهشت سال 1333 در خانواده ای مذهبی در خوزستان به دنیا آمد.

از نوجوانی به همه کمک می کرد و این روحیۀ او زبان زد خاص و عام بود.

عبدالرضا با دختر عموی خود ازدواج کرد که ثمره آن 4 پسر و 2 دختر بود . آن ها در ابتدا زندگی مشترک خود را به سختی شروع کردند و از لحاظ مالی وضع خوبی نداشتند.

چلداوی به خانواده خود احترام زیادی می گذاشت. فردی زحمتکش بود و همۀ افراد محل از او راضی بودند . به نیازمندان کمک می کرد و هروقت غذایی در خانه درست می کردند ، به همسرش می گفت : ببین کسی بین همسایه ها نباشد که غذا احتیاج داشته باشد.

بعدها توانست در سازمان آب و برق خوزستان به عنوان راننده استخدام شود. مأموریتش حمل مواد غذایی و مهمات به جبهه بود.

عاقبت در حال اعزام به تهران بودند که هواپیمای آنها سقوط کرد و به شهادت رسید.

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل