شرح مختصر از زندگی نامه شهید

احمد صالحی پنجم فروردین سال 1335 در نهنجان اصفهان به دنیا آمد. در کودکی پدر خود را از دست داد و تا قبل ازدواج در همان محل تولد زندگی می کرد.

احمد فردی کاری و سخت کوش بود و برای آسایش خانوادۀ خود تلاش زیادی می کرد.

پس از ازدواج به خوزستان رفت و در سازمان آب و برق خوزستان مشغول به کار شد. حاصل ازدواجش 5 پسر و 3 دختر بود. سرانجام در بمباران هوایی دشمن در سال 59 به همراه یکی  از دخترها و همسرش به شهادت رسید.

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل